Staro Lipstick

Staro Lipstick Blodbanken

ostartad men kvalade på 20,6 som 2-åring
2014 e. SJ’s Caviar – Stunning Lindsey e. Malabar Man

Dräktig: ej betäckt Földatum:
Hingst 2019: Broadway Hall Upstallad: Brodda
Höjd: Grundsto: