Fin årsdebut av Global Well Off

  • 8/3 Boden; Global Tail 16,9a/2140m och segern var värd 25.000kr.
  • 8/3 Billund; Livi Nixon H.M. 15,9a/1900m och segern var värd 13.744kr.
  • 12/3 Bollnäs; Global Well Off 15,5/2160m och segern var värd 25.00kr.