Global Timeless vann 50.000 kr

Daniel Wäjersten körde snyggt, avvaktade i kön och avgjorde i sista steget. Svante Båth tränar det 3-åriga stoet.