Global Un Poco och Global Unspoked kvalar in till Kriteriet

De av Svante Båth tränade treåringarna Global Un Poco (e. Sj’s Caviar) och Global Unspoked (e. Sj’s Caviar) kvalade både in till Svenkt Trav Kriterium genom att bli tvåa i respektive försökslopp.