Global Ahead

Global Ahead Blodbanken

sto 2016 e. Donato Hanover – Oaklea Opal e. Mr Lavec.

Inköpt i Harrisburg nov-16 och går i träning hos Mattias Djuse